Argentina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Argentina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Argentina

Ansvarig myndighet i Argentina för import av livsmedel är the National Service of Food Safety and Quality (SENASA). Livsmedel som innehåller minst 60 % animaliska ingredienser ska medföljas av ett hälsointyg vid export till Argentina. Importören ska föranmäla importen. 

Registrering av anläggning

Anläggning (producent, ompackeri, lager), vars livsmedel med animaliskt ursprung exporteras till Argentina, ska vara registrerad för export vid SENASA med hjälp av Livsmedelsverket. 

Anläggningar som vill ansöka för registrering via anmälningsblanketten LIVS 150 till Livsmedelsverket.

Fiskprodukter

Anläggning vars fiskprodukter exporteras till Argentina ska vara registrerad i Argentina. Mer information om registrering se längre upp. Ett hälsointyg finns publicerat längre ner på sidan.

Griskött, nötkött, fjäderfäkött

Export är inte möjlig för dessa produkter. Kontakta Livsmedelsverket om du har intresse för denna export.

Mjölkprodukter

Anläggning vars produkt exporteras till Argentina ska vara registrerad för export i Argentina. Mer information om registrering se längre upp. Ett hälsointyg finns publicerad längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Argentina kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg  

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-15