Algeriet

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Algeriet är the Ministry of Agriculture and Rural Development. Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett hälsointyg.

Mjölkprodukter

Livsmedelsverket kommit överens om ett intyg för mjölkprodukter med Algeriets myndighet. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Algeriet kan kontakta Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet
 

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-05-23