Anmälan, avanmälan samt ändring i anmälan av leverantör

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet.

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av den samhällsviktiga tjänsten "leverans och distribution av dricksvatten", ska anmäla det till Livsmedelsverket. För anmälan, ändring eller avanmälan används nedanstående blanketter. Dessa skickas med rekommenderat brev till den adress som specificeras på blanketterna.

När du skickar in en anmälan registreras din organisation som leverantör av samhällsviktiga tjänster hos Livsmedelsverket. Om ni identifierat er som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer behöver ni skicka in en anmälan till respektive tillsynsmyndighet. 

Uppgiften att ni är leverantör kommer att överföras från Livsmedelsverket till MSB som vartannat år sammanställer antalet svenska leverantörer och en övergripande beskrivning av svenska samhällsviktiga tjänster i en rapport till EU.

Personuppgifter

Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att Livsmedelsverket ska kunna kontakta verksamheten i samband med informationsdelning i NIS-frågor och tillsyn avseende NIS.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2023-01-30