Övriga områden - blanketter

Bland dessa blanketter finns ny blankett för ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning för övriga områden (ej fisk, kött, mjölk och ägg). För komplett ansökan ska både blankett med basuppgifter Livs 099 och bilaga övriga Livs 094 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket

Senast granskad 2022-12-22