Söksida

Sökresultat

Du sökte på "salmonella" i kategori Lagstiftning hittade 23 träffar

 • EU-förordning 427/2012

  Utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark Grundförfattningen Kommissionens
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-08-19
 • EU-förordning 254/2010

  Godkännande av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä i vissa tredjeländer i enlighet med förordning (EG) nr 2160/2003 och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 gällande
  Sida - Smittskydd - Senast granskad 2019-08-14
 • EG-förordning 2160/2003

  Bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (konsoliderad
  Sida - Smittskydd - Senast granskad 2019-08-07
 • EU-förordning 2018/307

  Om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-09-09
 • EU-beslut 1/19

  Om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-09-10
 • EG-förordning 1688/2005

  Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg Författningen
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-08-08
 • EU-beslut 2013/652

  Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier Grundförfattningen Kommissionens genomförandebeslut 2013/652 Vi strävar alltid efter att all
  Sida - Antibiotikaresistens,AMR - Senast granskad 2019-08-20
 • EG-förordning 853/2004

  Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderad
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2021-01-11
 • Ändring av EG-förordning 2073/2005 Om mikrobiologiska kriterier för livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2020/205

  Om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller salmonella i reptilkött Kommissionens förordning (EU) 2020/205
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-02-26
 • LIVSFS 2014:3

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2012:9

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2012:9

  Sida - Smittskydd - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2006:9

  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2005:22

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2018:9

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-10-29
 • LIVSFS 2013:9

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2011:6

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2005:21

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2005:21 konsoliderad

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-01-17
 • LIVSFS 2011:18

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-12