Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU.

2019-07-24 Ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Förordningen 669/2009 ändras från den 26 juli 2019. 

Enligt EU-förordning 2019/1249 gäller följande:

Fölfjande livsmedel läggs till bilaga I med krav på föranmälan till en gränskontrollstation:

 • Jackfrukt (Artocarpus heterophyllus) (Livsmedel - färska) från Malaysia
 • Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor från Turkiet 
 • Jordnötter och produkter därav från USA

Ökad provtagningsfrekvens för följande livsmedel:

 • Gojibär från Kina avseende pesticidrester: från 10% till 20%
 • Capsicum/sötpaprika, spansk peppar och sparrisbönor från Dominikanska republiken, avseende pestidicrester: från 20% till 50%
 • Te från Kina avseende pesticidrester: från 10% till 20%

Minskad provtagningsfrekvens för följande livsmedel:

 • Aprikoser från Turkiet avseende sulfiter: från 20% till 10%

Inlagda rovor från Syrien eller Libanon ska nu gränskontrolleras även om de är inlagda i citronsyra och saltlake, inte bara vinäger/ättikssyra. 

2019-06-04 Angående elektronisk stämpel för ekologiska kontrollintyg i Traces NT

I och med en ändring av EU-förordning 1235/2008, samt en uppdaterad version av Traces NT, kommer det inom en snar framtid att bli möjligt för kontrollorgan, kontrollmyndigheter samt förste mottagare att signera ekologiska kontrollintyg med elektronisk stämpel i Traces NT.

När producentens kontrollorgan signerat det ekologiska kontrollintyget med denna elektroniska stämpel, behöver Livsmedelverkets gränskontroll inte längre kontrollera originalintyg i pappersform.

Observera dock att så länge kontrollintyget i Traces NT inte är signerat med elektronisk stämpel, krävs fortsatt ett originalintyg i pappersform vid importkontrollen.

Det praktiska arbetet kring behörigheter i Traces NT kvarstår fortfarande på kommissionsnivå. Mer information kommer inom kort.

2019-02-11 Utökad importkontroll av vissa produkter

Under år 2019 är det utökad importkontroll på vissa ekologiska livsmedel från Kazakstan, Ryssland, Ukraina, Moldavien och Kina. Vilka varor det gäller framgår i vägledningarna som återfinns nedan. Den utökade importkontrollen innebär en utförligare dokumentkontroll samt 100 % provtagning med avseende på otillåtna substanser.

Du som importerar ekologiska livsmedel från dessa länder ska informera Livsmedelsverket om varje varuparti som ska importeras. Detta görs till Göteborgs gränskontrollstation, eko.granskontroll@slv.se, i samband med att du anmäler din sändning i den ordinarie kontrollen.

Observera att dokumentkontrollen för dessa produkter är mer omfattande – förutom kontrollintyget "Certificate of Inspection", som alltid ska medfölja ekologiska sändningar, ska information om namn, adress och giltig certifiering för åtminstone ett steg bakåt i produktionsledet finnas vid dokumentkontrollen.

Den utökade importkontrollen beror på upprepade fynd av otillåtna medel i de aktuella produkterna från de aktuella länderna. Observera att om livsmedlets ursprungsland är något av de fem nämnda länderna omfattas sändningarna av den utökade importkontrollen, även om avsändarlandet är ett annat land. Till exempel gojibär som har odlats i Kina och som säljs av en exportör i Thailand omfattas av den utökade importkontrollen.

För sändningar som omfattas av denna utökade importkontroll är det importören som står för analyskostnad samt övriga kostnader i samband med provtagningen. Detta i enlighet med LIVSFS 2006:21, Bilaga 3, Avsnitt 5.2.

2019-01-28 Livsmedel från Storbritannien - Brexit

Med anledning av att Storbritannien valt att lämna EU utreds för närvarande ett eventuellt avtal mellan EU och Storbritannien.

Läs om detta här: Storbritanien Brexit

2019-01-04 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Förordningen 669/2009 ändras från den 14 januari 2019.

Enligt EU-förordning 2019/35 läggs följande produkter till:

 • Aubergine från Dominikanska republiken,
 • Bönor från Kenya & Chili (peppers other than sweet) från Uganda
 • Svartpeppar från Brasilien, Paprika (sweet pepper) från Kina & Sesamfrön från Etiopien

Nu omfattas denna produkt med även dessa beredningstyper av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 • Bearbetade hasselnötter från Georgien, såsom mjöl, skalade, och på annat sätt bearbetade

Följande produkter avlistas:

 • Ananas från Benin,

Ökad provtagningsfrekvens för följande produkter:

 • chili och paprika från Egypten från 10% till 20% avseende bekämpningsmedelsrester
 • chili från Indien och Pakistan från 10% till 20% avseende bekämpningsmedelsrester
 • chili från Sri Lanka från 20% till 50% avseende aflatoxiner
 • hasselnötter från Georgien från 20% till 50% avseende aflatoxiner

Ny förordning 2018/1660 from 8 december 2018, gränskontroll av curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vitenam

Från och med den 8 december 2018 är det krav på gränskontroll av curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vietnam vilket regleras i förordning 2018/1660.

2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 6 juli 2018.

Följande produkter läggs till:

 • Gojibär (färska, kylda eller torkade) från Kina
 • Rovor inlagda i ättikssyra eller vinäger från Syrien och Libanon
 • Okra från Indien (flyttas från förordning 885/2014)

Nu omfattas denna produkt med även denna beredningstyp av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 • Okra (fryst) från Vietnam

Följande produkter avlistas:

 • Brassica oleracea från Kina,
 • Jordgubbar från Egypten,
 • Torkade druvor från Iran,
 • Ärtor med skal från Kenya,
 • Sparrisböna från Thailand och
 • Auberginer från Uganda

Minskad provtagningsfrekvens för följande produkter:

 • Ananas från Benin, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester
 • Granatäpplen och citroner från Turkiet, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester
Senast granskad 2019-07-30