Efedrin och synefrin

Efedrin är olagligt om det förekommer i livsmedel. Kosttillskott är livsmedel och får inte innehålla efedrin.

Substansen efedrin är läkemedel i Sverige och  produkter som innehåller efedrin är olagliga att sälja som läkemedel om de inte godkänts av Läkemedelsverket. Efedrin betraktas som dopningsmedel av Internationella olympiska kommittén och Riksidrottsförbundet.

Inom EU och många andra länder finns förbud mot efedrin i livsmedel/kosttillskott, på grund av att det kan vara hälsofarligt. Synefrin är ett ämne som är mycket likt efedrin, och vissa tillverkare av kosttillskott har låtit synefrin ersätta efedrin i sina produkter. Men det finns förbud även mot synefrin i flera länder eftersom synefrin liksom efedrin kan vara farligt för hälsan.

Var finns efedrin och synefrin?

Efedrin finns naturligt i växter inom släktet Ephedra, substansen kan utvinnas ur växter eller framställas syntetiskt. Trots att efedrin är olagligt i hälsokostprodukter i Sverige kan ämnet förekomma i hälsoprodukter och sportpreparat.

Efedrin finns även i läkemedel. För dessa är dosering och behandlingstid anpassad efter de sjukdomssymtom som ska behandlas.

Synefrin finns naturligt i vissa citrusfrukter, till exempel innehåller skal av omogna frukter av pomerans relativt mycket synefrin och pomerans har använts för utvinning av ämnet synefrin. Synefrin kan även framställas syntetiskt. Synefrin förekommer i sportpreparat och kosttillskott.

Synefrin kan också förekomma i läkemedel, men för närvarande finns inte några läkemedel innehållande synefrin godkända i Sverige (januari 2019).

Är det farligt med efedrin och synefrin?

Både efedrin och synefrin kan i stora mängder ge allvarliga effekter på hjärta och blodkärl. Användning av dessa ämnen kan förhöja blodtrycket och påverka hjärtrytmen. Risken för sådana oönskade effekter ökar vid upprepad användning eller om produkter som innehåller efedrin eller synefrin tas i kombination med koffein. Efedrin kan vara beroendeframkallande.

I vilka produkter finns efedrin och synefrin?

Efedrin kan olagligen finnas i  kosttillskottsprodukter, de produktkategorier det handlar om är framförallt sportpreparat och bantningsprodukter. Efedrin finns också i vissa receptbelagda läkemedel.

Synefrin kan vi få i oss via kosttillskott, framförallt sportpreparat och bantningsprodukter.

Små mängder av synefrin kan vi få i oss via livsmedel, till exempel juice och marmelad, när de är gjorda på hela citrusfrukter inklusive skal. De små mängder det då handlar om är inte hälsofarliga.

Hur vet man om en hälsokostprodukt innehåller efedrin eller synefrin?

Det är inte alltid så lätt att utläsa om en produkt kan innehålla efedrin eller synefrin.

Efedrin kan ha olika benämningar i innehållsförteckningar några exempel är: efedrin, epitonin (en äldre beteckning på efedrin), Ma Huang (kinesiskt växtnamn) eller Ephedra sinensis som är det vetenskapliga (latinska) artnamnet på en växt som innehåller efedrin.

Synefrin anges ofta i innehållsförteckningar, men ibland anges det vetenskapliga (latinska) namnet för pomerans, Citrus aurantium.

Finns det gränsvärden?

Känsliga grupper

Personer med högt blodtryck och personer med tendens till oregelbunden hjärtrytm kan vara extra känsliga för effekter av efedrin och synefrin.

Ämnen i kosttillskott

Senast granskad 2019-01-11