Kommande uppdatering av Livsmedelsdatabasen

2019-12-02

Nästa uppdatering av Livsmedelsdatabasen som återfinns på sidan Sök näringsinnehåll är planerad till den 9 december 2019. Den nya uppdateringen kommer att innehålla många förändringar som är tänkta att underlätta för användaren.

Nya namn på livsmedel

En stor förändring är att många livsmedel får nya namn för att följa samma enhetliga struktur och vara lättare att hitta. Produktspecifika namn har också i stor utsträckning ersatts av generella namn. Det innebär att man som användare kanske inte kommer att hitta livsmedel under de namn man tidigare varit van vid. Detta kommer framför allt gälla de som använder olika näringsberäkningsprogram där Livsmedelsdatabasen används som källa, utan att de underliggande söktermerna i databasen finns med.

Inaktuella livsmedel har tagits bort

Äldre livsmedel som inte längre finns på marknaden har tagits bort och är utbytta mot andra livsmedel om de har ingått i beräknade livsmedel. Till exempel har berikat vetemjöl tagits bort och byts ut mot oberikat vetemjöl i över 100 beräknade livsmedel vilket bidrar till att många livsmedel kommer ha ett förändrat näringsinnehåll.

Livsmedel med nya analysvärden

Självklart stannar det inte där utan senaste årens projekt gör att databasen kommer innehålla nya livsmedel och näringsvärden inom områdena: nötter, fröer och gryner; tillbehör; fisk och skaldjur inklusive produkter; frukt och grönsaker samt rätter som serveras i förskolor.

Information om analysprojekten

En annan nyhet som är planerad att vara färdig under början av nästa år är att  informationen om Livsmedelsverkets analysprojekt, och hur värdena för ett livsmedel är framtagna, kommer att finnas tillgängligt direkt via livsmedlet på Sök näringsinnehåll. Där kommer även information om vilka produkter som har ingått i analysen att finnas. Detta kommer att gälla för livsmedel som ingått i analysprojekt från 2016 och framåt. Informationen kommer även finnas i projektspecifika PM tillgängliga på hemsidan.