Import - sammansatta livsmedel

Gränskontroll av sammansatta livsmedel

Här hittar du information om vad som gäller vid gränskontroll av sammansatta livsmedel, för att ta reda på vilka produkter med animaliska och vegetabiliska ingredienser som omfattas av gränskontroll.

Vad är ett sammansatt livsmedel?

Ett sammansatt livsmedel innehåller ingredienser av både vegetabiliskt ursprung och värmebehandlade/bearbetade produkter av animaliskt ursprung. Om det finns råa animalier i slutprodukten räknas den alltså inte som ett sammansatt livsmedel.

Om en produkt räknas som ett sammansatt livsmedel eller en animalisk produkt beror på mängden vegetabilie samt anledningen till varför vegetabilien är tillsatt i produkten. Det enklaste sättet att få hjälp med denna bedömning är att fylla i frågeblanketten nedan och mejla till den gränskontrollstation där produkten förväntas ankomma. Om du inte vet vilken gränskontrollstation produkten ska passera kan du skicka blanketten till gks@slv.se.

Fyll i så mycket information som möjligt på själva blanketten, och bifoga enbart den information som efterfrågas. Om du bifogar för många eller för stora bilagor finns risk att mejlet inte kommer fram.

Observera att Tullverket kan efterfråga ifylld frågeblankett för produkter med KN-nummer inom vilka sammansatta livsmedel kan förekomma, innan förtullning.

Ta reda på vilket KN-nummer en vara har innan du kontaktar Livsmedelsverket. Då kan vi lättare hjälpa dig. Besked om KN-nummer får du via Tullsvar. Kontaktuppgifter finns på Tullverkets webbplats.

Produkter som ska gränskontrolleras

  • Sammansatta livsmedel som innehåller bearbetade köttprodukter
  • Sammansatta livsmedel som innehåller 50 % eller mer av bearbetade produkter, av andra animaliska ingredienser än kött
  • Sammansatta livsmedel som innehåller mjölkprodukt, oavsett mängd, om den sammansatta produkten inte är lagringstålig i rumstemperatur eller inte i sin helhet värmebehandlats

När man räknar ut procentandelen animaliska ingredienser ska man lägga ihop andelen för var och en av dessa.

För de sammansatta produkter som ska genomgå gränskontroll gäller generellt att alla ingredienser av animaliskt ursprung kommer från länder och anläggningar som är godkända för export till EU.

Anläggningar som vid tillverkningen av den sammansatta produkten använder enbart värmebehandlade animaliska ingredienser behöver inte vara godkända, men ska vara registrerade av kontrollmyndigheten i ursprungslandet. Anläggningsnummer behöver inte finnas med i märkningen på produkten.

Om anläggningen däremot använder sig av råa animalier som värmebehandlas vid tillverkningen av det sammansatta livsmedlet, måste anläggningen vara godkänd. I detta fall måste anläggningsnummer finnas med i märkningen på produkten.

Intyg

Sammansatta livsmedel ska åtföljas av hälsointyget för sammansatta livsmedel. I EU-kommissionens förordning nr 28/2012 framgår det vilket intyg som ska användas.

Även ett hälsointyg för den animaliska ingrediensen i det sammansatta livsmedlet accepteras.  Det innebär att för ett sammansatt livsmedel med bearbetad fiskeriprodukt accepteras till exempel ett fiskeriproduktintyg. 

Sändningar med sammansatta produkter som till minst hälften består av honung, gelatin, kollagen eller tarmar ska åtföljas av ett intyg för respektive produkt, det vill säga inte intyget i förordning nr 28/2012. 

Sammansatta produkter som inte ska gränskontrolleras behöver inte åtföljas av intyg. 

Vad gäller för produkter som inte behöver gränskontrolleras?

Sammansatta livsmedel som totalt sett innehåller mindre än 50 % av andra animaliska ingredienser än köttprodukt behöver inte gränskontrolleras. Ett undantag finns dock – sammansatta produkter som innehåller mjölkprodukt behöver gränskontrolleras oavsett mängd om de ej kan förvaras i rumstemperatur eller inte i sin helhet är värmebehandlade.

Produkter som är undantagna krav på gränskontroll måste åtföljas av ett handelsdokument och vara märkta så att det finns information om produktens art, mängd, antal förpackningar, ursprungsland, tillverkare och beståndsdelar. Vid förfrågan från Livmedelsverkets gränskontroll eller annan myndighet ska importören kunna lämna handlingar såsom kopia på märkningen och ursprungsland för de animaliska ingredienserna i det sammansatta livsmedlet.

Observera att för sammansatta produkter som innehåller mjölkprodukt gäller att mjölkprodukten i det sammansatta livsmedlet måste komma från ett land godkänt för export av mjölkprodukt till EU, och vara behandlad i enlighet med EU-förordning 605/2010. Detta gäller oavsett om den sammansatta produkten behöver gränskontrolleras eller inte. Kommer mjölken från ett ej godkänt land, innebär det att den sammansatta produkten ej får importeras till EU. Därför är det viktigt att ni som importör tar fram all information om mjölkens ursprung, innan ni beslutar er för att importera ett sammansatt livsmedel med mjölkinnehåll. 

Fler undantag från gränskontroll

Följande livsmedel ska inte gränskontrolleras, enligt bilaga II i beslut 2007/275/EG:

  • Kex, bröd, kakor, innehållande mindre än 20% bearbetade mejeri- och äggprodukter.

  • Choklad, konfektyrprodukter, sötsaker innehållande mindre än 50% bearbetade mejeri- och äggprodukter.

  • Kosttillskott förpackat för slutkonsumenten, innehållande små mängder (sammanlagt mindre än 20%) av  bearbetade  animaliska produkter utom köttprodukter.

  • Oliver fyllda med fisk

  • Pastaprodukter och nudlar som inte är blandade med eller fyllda med köttprodukter, innehållande mindre än 50% bearbetade mejeri- och äggprodukter.

  • Buljonger och aromer för soppor, förpackade för slutkonsument innehållande mindre än 50% av fiskoljor,fiskpulver eller fiskextrakt 

Senast granskad 2019-11-08