Pinjenötter

Då och då kommer det uppgifter om att pinjenötter gett en besk och metallisk smak i munnen en till tre dagar efter att man ätit dem. Bittra eller metallsmakande pinjenötter innebär dock inte, vad vi vet hittills, någon risk för hälsan.

Många konsumenter kontaktade för några år sedan Livsmedelsverket med frågor  om pinjenötter som gav en besk och metallisk smak i munnen en till tre dagar efter de ätit dem. Även livsmedelsmyndigheter i andra europeiska länder fick liknande rapporter från konsumenter.

Är det farligt?

Livsmedelsverket känner inte till att någon har blivit sjuk efter att ha ätit av pinjenötterna. Slutsatsen från europeiska livsmedelsmyndigheter är också att  bittra eller metallsmakande pinjenötter inte innebär någon risk för hälsan. Den metalliska smaken försvinner oftast efter några dagar. 

Varför blir det en bismak?

Orsaken till bismaken är fortfarande okänd, men Livsmedelsverket analyserade under våren 2010 prover som bland annat kom från konsumenter.

Trots att ett hundratal olika bekämpningsmedel och ett tiotal mögelgifter analyserades gick det inte att visa att den beska smaken har samband med dessa ämnen.

Giftinformationscentralen i Belgien gjorde analyser 2001.  De kunde inte visa några kemiska skillnader mellan pinjenötter med och utan bismak.

För att klargöra en del av frågorna kring metallsmaken från vissa pinjenötter uppmanade Livsmedelsverket därför våren 2010 konsumenter att skriva och berätta om sin smakreaktion. Ett hundratal svar kom in och slutsatsen blev att:

  • Bismaken sannolikt inte beror på vem som smakat på pinjenötterna. Det är alltså inte troligt att enbart vissa personer är känsliga för smaken.
  • Det förmodligen är enstaka nötter i en påse som innehåller de ämnen som orsakar metallsmak i munnen.

Rapporterna verkar särskilt gälla pinjenötter från så kallad koreatall, Pinus koraiensi. 

Senast granskad 2018-09-12