Nickel

Nickel är ett spårelement som vi behöver få i oss små mängder av. Vilken funktion nickel har i kroppen är inte helt klarlagt. Nickelallergi visar sig som eksem på huden där man haft kontakt med nickel. Man utvecklar inte nickelallergi på grund av maten man äter.

Vad är nickelallergi?

Nickelallergi är en form av kontakteksem. Den skiljer sig från en klassisk, allergisk reaktion som innebär att man bildar antikroppar mot det man inte tål (lgE-reaktion). Vid kontakteksem, som nickelallergi, är istället andra celler från immunförsvaret inblandade. Symtomen är rodnad, svullnad och små vattenfyllda blåsor där kontakten mellan nickel och huden ägde rum. Händer och ansikte är särskilt utsatta.

Nickel i maten gör inte att man utvecklar nickelallergi. Problem med nickel uppstår efter långvarig hudkontakt med nickel. En vanlig orsak till nickelallergi är att man använt nickelhaltiga smycken.

Kan nickelallergiker reagera på nickel i maten?

De flesta med nickelallergi reagerar inte på de halter nickel som finns i livsmedel. Ett fåtal nickelallergiker kan dock reagera på mat som innehåller högre halter nickel. En sådan reaktion kallas för systemiskt kontakteksem och kan bland annat visa sig genom att handeksem inte blir bättre trots minskad kontakt mot nickel från andra källor. Kontakta alltid sjukvården om du misstänker att du har en allergi eller annan överkänslighet mot mat.

I vilken mat finns nickel?

De livsmedel som innehåller mest nickel är nötter, kakao, bönor (till exempel sojabönor), linser och fullkorn av vissa spannmål.

En del av det nickel vi får i oss kommer från de rostfria kärl vi använder när vi tillagar maten. Sura livsmedel kan lösa ut nickel från rostfria grytor om de förvaras i dessa under längre tid. Nickel finns i låga halter i dricksvatten. Äldre undersökningar visar att kaffeapparater och vattenkokare kan släppa ifrån sig små mängder nickel, särskilt efter avkalkning. Genom att koka upp vatten och hälla ut det kan man minska exponeringen för nickel efter avkalkning av kaffebryggare och vattenkokare. Mat från konservburkar innehåller inte högre halter nickel än annan mat.


Fördjupning

Kan nickel i maten innebära någon annan risk än allergi?

Nickel är ett spårelement som vi behöver få i oss små mängder av. Högre doser av ämnet har dock visat sig ha fosterskadande effekter i djurförsök. Baserat på detta har den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, tagit fram ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 2,8 μg nickel/kg kroppsvikt. Hos en person som väger 60 kg motsvarar det 168 μg nickel (0,17 mg nickel) per dag.

 Efsa anser dock att det behövs fler studier för att fastställa om nickel påverkar även människans reproduktiva hälsa och hur mycket nickel från maten och dricksvattnet som tas upp av kroppen. Bristen på kunskapsunderlag och andra osäkerheter gör att Efsa nu arbetar med en omvärdering av det tolerabla dagliga intaget.

De livsmedel som innehåller högre halter av nickel (bönor, linser, nötter och fullkorn) har också i många studier på människor visat positiva hälsoeffekter som minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och tjocktarmscancer. Det är en omständighet som ytterligare komplicerar bedömningen av nickel.

Senast granskad 2019-10-29