Nya Kaledonien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Nya Kaledonien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Myndigheten Gouvernement de la Nouvelle Calédonie ansvarar för import till ögruppen. Livsmedel ska medföljas av ett intyg, varav animaliska livsmedel ett med Livsmedelsverkets överenskomna exportintyg. Produktens importvillkor som anges i intygen måste uppfyllas. De bilagor som hänvisas till i intygen hittas på Nya Kaledoniens myndighets hemsida. Företag som vill exportera uppmanas att kontrollera att dessa villkor uppfylls för sin export. 

Färskt griskött och grisköttprodukter

Sverige har kommit överens om ett exportintyg för färskt kylt eller fryst griskött och dess produkter med Nya Kaledoniens myndighet. Ett tilläggsintyg ska också medfölja sändningen.

Färskt nötkött och nötköttsprodukter

Sverige har kommit överens om ett exportintyg för färskt kylt eller fryst nötkött och dess produkter med Nya Kaledoniens myndighet.

Fisk

Nya Kaledoniens importvillkor uppdateras kontinuerligt. Det är därför inte möjligt för Livsmedelsverket att ha ett uppdaterat intyg för fiskprodukter på webbplatsen. Kontakta Livsmedelsverket om du har några frågor, se Kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Nya Kaledonien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-09-04