EU-förordning 2019/1871 Om referensvärden vad gäller otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung

2019-11-12

Om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG

Kommissionens förordning (EU) 2019/1871