Söksida

Sökresultat

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Lagstiftning hittade 97 träffar

 • Ändring av EU-förordning 2021/808 Om övergångsbestämmelser för vissa substanser Ändrad genom EU-förordning 2021/810

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2021/808 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa substanser som förtecknas i bilaga II till beslut 2002/657/EG Kommissionens genomförandeförordning
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-26
 • EU-förordning 2015/391

  EU-förordning 2015/391 Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2015/391 Vi strävar alltid efter
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-26
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-05-26
 • EU-förordning 2021/808 Om utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser

  Om prestanda och utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som används till livsmedelsproducerande djur, om tolkning av resultat och om de metoder som ska
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-24
 • Rättelse till EU-förordning 2019/787 Om definition beskrivning presentation och märkning av spritdrycker

  om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-20
 • EU-förordning 2019/787

  Om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2021-05-20
 • EU-förordning 957/2010

  Godkännande resp icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 957/2010 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • EU-förordning 1162/2010

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 Vi strävar alltid
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • EU-förordning 384/2010

  Godkännande resp icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • EU-förordning 665/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 665/2011 Vi strävar alltid efter att
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • EU-förordning 440/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 440/2011 Vi strävar alltid
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • EU-förordning 1160/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Grundförordningen Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 Vi strävar alltid efter att
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-12
 • Ändring av EU-förordning 2020/977 Tillfälliga åtgärder för kontroll av produktion av ekologiska produkter Ändrad genom EU-förordning 2021/772

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/977 vad gäller de tillfälliga åtgärderna för kontroll av produktion av ekologiska produkter, i synnerhet tillämpningsperioden Kommissionens
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-11
 • EU-förordning 2020/977

  Om undantag från förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 vad gäller kontroll av produktion av ekologiska produkter på grund av covid-19-pandemin Författningen med senaste ändringarna
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2021-05-11
 • EG-förordning 1925/2006

  Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderad
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2021-05-11
 • Komplettering av EU-förordning 2018/848 Om offentlig kontroll i ekologisk produktion Kompletterad genom EU-förordning 2021/771

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 genom fastställande av särskilda kriterier och villkor för kontroller av dokumentation inom ramen för offentlig kontroll i
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-11
 • EU-förordning 2021/771

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 genom fastställande av särskilda kriterier och villkor för kontroller av dokumentation inom ramen för offentlig kontroll i
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2021-05-11
 • Komplettering av EU-förordning 2019/787 Om lagringsprocesser för spritdrycker EU-förordning 2021/723 och 2021/724

  EU-förordning 2021/723 - Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller upprättandet av ett offentligt register över de organ som respektive medlemsstat har
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-07
 • EU-förordning 2021/724

  Om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller meddelanden från medlemsstaterna till kommissionen när det gäller de organ som har utsetts att
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-07
 • Ändring av LIVSFS 2006:21 Om avgifter för offentlig kontroll prövning och registrering Ändrad genom LIVSFS 2021:6

  Föreskrifter om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) Om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:6 Det införs
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-06