Söksida

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Kontrollwiki hittade 497 träffar

  • Avvisning av vegetabilier - central handläggning

    Den här instruktionen gäller för gränskontrollstödet när sändningar med vegetabiliska livsmedel som ska gränskontrolleras befinner sig inne i landet och inte kan efterkontrolleras.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-28
  • Avvisning av köksredskap - central handläggning

    Den här instruktionen gäller för gränskontrollstödet när sändningar med köksredskap reglerade i förordning 284/2011, befinner sig inne i landet.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-28
  • Riskbaserad kontroll av Listeria i ätfärdiga livsmedel

    På den här sidan finns information om vid vilka livsmedelsföretag det är särskilt viktigt att kontrollera om det finns Listeria monocytogenes i livsmedlen.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-08
  • Vilken kontroll kan utföras efter gränskontrollen?

    Vad kontrollmyndigheterna ska och kan kontrollera i ledet efter gränskontrollen får du veta här. Läs mer om ansvar och rutiner vid olika situationer, till exempel vid illegal import.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-16
  • Algtoxiner, bakterier och virus i levande tvåskaliga blötdjur

    Här hittar du information om kontroll av levande tvåskaliga blötdjur och sjöpung för analys av algtoxiner, bakterier och virus. Du kan läsa om situationer när provtagning är lämpligt, vad man bör
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-02-23
  • Groddar - Provtagning och mikrobiologiska kriterier

    På denna sida hittar du fakta om provtagning och mikrobiologiska kriterier vid produktion av groddar. Provtagningen är en del av godkännande processen för groddanläggningar och ska även ske
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-26
  • Varmrökt fisk - Produktbeskrivning

    Här hittar du ett exempel på en produktbeskrivning av varmrökt fisk, i det här fallet varmrökt makrill. Observera att det inte går att kopiera exemplet rakt av för alla sorters varmrökt fisk. Varje
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-26
  • Vattenförsörjning

    Vatten som används i mat och till dryck ska vara av dricksvattenkvalitet. Här får du veta vilka regler som gäller för kontroll av vattenförsörjning och is samt när det kan vara tillräckligt med annat
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-20
  • Dricksvatten

    Ta del av information som riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier. Du hittar också information om de definitioner
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-02-24
  • Livsmedelsburna parasiter

    Här beskrivs egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av de livsmedelsburna parasiterna Cryptosporidium, Giardia och trikiner.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-19
  • Allergener

    På den här sidan hittar du fakta om allergener och de regler som styr provtagning av allergener.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-02-15
  • Behovsinventering

    En behovsinventering eller behovsutredning tas fram för att kunna planera kontrollen. Här beskrivs vad en behovsinventering består av.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-10-30
  • Användbara länkar

    Här finner du en rad matnyttiga länkar för att bedriva en effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig kontroll av kosttillskott.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-05-14
  • Operativt mål 19 – Kosttillskott med fiskolja och/eller D-vitamin

    Ta del av Livsmedelsverkets stöd till operativt mål 19. Stödet innehåller information för att kunna kontrollera att målet är uppfyllt.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-02-11
  • Transporter - dricksvatten

    På den här sidan hittar du information om transport av dricksvatten enligt 2 b § punkt 3 SLVFS 2001:30.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-01-09
  • Avvisning av vegetabilier - handläggning på gränskontrollstation

    När en vegetabiliesändning ska avvisas från gränskontrollstationen (GKS) följs denna instruktion. Du som gränskontrollveterinär/inspektör kan skriva ut nedanstående och bocka av att varje steg
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-28
  • Checklista för kontroll av livsmedel som importerats

    Ta del av vår checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut eller ta med listan elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan du
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-02-23
  • Vad ska meddelas, hur och av vem?

    De livsmedel som ska rapporteras ska innebära en fara som utgör en direkt eller indirekt risk för människors hälsa. En bedömning måste alltid ske för att se om ett meddelande ska skapas och i så fall
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-03-19
  • SRM - kontroll vid slakt av nötkreatur

    Här hittar du information om vad som bör undersökas och kontrolleras fysiskt vid kontroll av SRM-hantering vid slakt av nötkreatur. Du får också veta vad som kan krävas av livsmedelsföretagaren för
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-01-19
  • Livsmedelsverkets instruktion - Kontroll av livmedelsföretagare

    Nedan hittar du bindande anvisningar om hur Livsmedelsverkets personal ska kontrollera hur livsmedelsföretagare uppfyller lagstiftningens krav.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-02-24