Söksida

Hittade 897 träffar på "märkning av honung"

 • Nationella kontrollplanen

  Välkommen till NKP-webben som är ett styrmedel för att på ett enkelt sätt visualisera och beskriva hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Här finns myndigheternas mål och prioriteringar samlade – det är här kontrollen börjar!
 • Nationella miljömål

  Sveriges miljömål Livsmedelsverket arbetar för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljömål som riksdagen beslutat uppnås. När det behövs ska Livsmedelsverket också föreslå åtgärder för
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-02-27
 • Metaller i barnmat för vårdpersonal

  Livsmedelsverket analyserade 2011-12 halterna av vissa mineraler och tungmetaller – bland annat mangan, arsenik och bly – i modersmjölksersättning, gröt, välling, vegetabiliska drycker och livsmedel
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-02-27
 • Matfetter

  Matfett Matfetter är ofta gjorda på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, solrosolja, palmolja och smör. Flytande matfetter och smörgåsfetter gjorda på rapsolja innehåller nyttigt
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-02-27
 • Förvara maten rätt

  Förvara maten rätt så håller den längre. Det kan tyckas självklart men är lättare sagt än gjort, om man är osäker på var olika typer av livsmedel mår bäst. En enkel tumregel är att ju kallare maten
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-02-27
 • Avgifter - godkännande och registrering

  Nya bestämmelser om offentlig kontroll började gälla den 14 december 2019. Viss information på denna sida kan därför vara inaktuell. Läs mer här: Nytt avgiftssystem för slakterier Ny
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-27
 • Kravställning

  Krav och föreskrifter Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att förbättra informationssäkerheten i de samhällsviktiga tjänsterna. En samhällsviktig tjänsteleverantör inom
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-02-27
 • Användbara länkar

  Här finner du en rad matnyttiga länkar för att bedriva en effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig kontroll av kosttillskott.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-27
 • Var säljs kosttillskott?

  Det finns en lång rad verksamheter som säljer kosttillskott. Hur granskningen och kontrollen bör gå till kan variera. Här får du veta vad som är viktigt att tänka på vid kontroll av olika
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-27
 • Risker med kosttillskott

  När du som inspektör bedömer om ett kosttillskott är en hälsorisk finns några faktorer du särskilt bör ta hänsyn till. Här får du veta mer om riskerna och vad som är viktigt att tänka på.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-27
 • Märkning av kosttillskott

  Reglerna om hur ett kosttillskott ska märkas gäller utöver de allmänna märkningsreglerna, som berör alla livsmedel. Här hittar du märkningsreglerna för kosttillskott.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-27
 • Närliggande produkter till kosttillskott

  En del produkter kallas kosttillskott trots att de inte ingår i definitionen. Kosttillskott kan till exempel förväxlas med läkemedel eller medicintekniska produkter som i sammanhanget kallas för
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-27
 • Colombia

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Colombia. Mejeriprodukter EU-kommissionen håller på att förhandla fram ett harmoniserat exportintyg för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-27
 • Utbrott

  Här listar vi pågående och nyligen avslutade sjukdomsutbrott där mat eller dricksvatten är misstänkt smittkälla. Du kan också hitta information om utbrott där vi får många frågor - även om mat eller
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-02-27
 • Föreskrifter i nummerordning 2000

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2000 SLVFS Ändrar/omtryck  Ämne  SLVFS 2000:1 Ersätter SLVFS 1999:8 Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter  SLVFS 2000
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-02-27
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen är inte förhandlade med tredjeland och kan komma att uppdateras när
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-27
 • Blankett Tredje land - Fisk LIVS 183

  Sida - Export - Senast granskad 2020-02-27
 • Cyanogena glykosider och vätecyanid

  Cyanogena glykosider är naturligt förekommande toxiner - giftiga ämnen. De finns i många växter och kan frisätta cyanid. Var finns cyanogena glykosider? Minst 2000 olika växtarter innehåller
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-02-27
 • Singapore

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Singapore. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-02-26