Söksida

Hittade 1909 träffar på "märkning av honung"

 • Nationella kontrollplanen

  Välkommen till NKP-webben. Den nationella kontrollplanen är styrande för alla myndigheter i livsmedelskedjan och här finns myndigheternas gemensamma mål samlade. Här beskrivs också hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas.
 • Förhandsanmälan (TRACES.NT) och bokning av kontroll

  Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av vegetabiliska livsmedel Sändningar med vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU som ska genomgå gränskontroll ska förhandsanmälas till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-24
 • Förhandsanmälan (TRACES.NT) och bokning av kontroll

  Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av köksredskap Importsändningar med köksredskap i plast från Kina och regionen Hong Kong ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-24
 • Förhandsanmälan (TRACES.NT) och bokning av kontroll

  Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av animaliska livsmedel Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska genomgå gränskontroll ska förhandsanmälas till någon av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-24
 • Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar

  Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar Livsmedelsverket har bytt avgiftssystem för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar från och med den 1 januari 2020. Det beror
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-24
 • Avgifter

  Här kan du läsa allmän information om de avgifter som tas ut för livsmedelskontrollen. Allra först svarar vi på några frågor vi just nu får kring avgiftens storlek och vad som ingår i kontrollen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-24
 • Ansökan om stöd 2021.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-11-24
 • Biodling och honung

  Här finner du samlad information som berör biodling och tillverkning av honung och sammansatta produkter av honung, bland annat information om lagstiftning och vägledningar samt länkar till dokument
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-24
 • Arsenik i ris

  Arsenik i ris - att tänka på för företag Arsenik är ett grundämne som kan förekomma i ris och andra produkter. Arsenik kan i för höga halter orsaka cancer. Här kan du som företag läsa mer om vad du
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-24
 • Remiss - PM med konsekvensutredning dnr 2019-04035.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-11-24
 • Remiss - Föreskriftsförslag dnr 2019-04035.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-11-24
 • Svamp

  Svamp - lär dig skilja på ätliga och giftiga sorter Det finns många goda matsvampar. Men plocka bara sådana svampar som du är säker på är ätliga matsvampar. Om du är det minsta osäker - plocka inte.
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-11-24
 • LIVSFS-2020-8_web.pdf

  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2020-11-24
 • Nya Kaledonien

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Nya Kaledonien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-23
 • Akrylamid

  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-11-23
 • Saudiarabien

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Saudiarabien. Generellt Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Saudiarabien är Saudi Food and Drug Authority
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-23
 • Taiwan

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Taiwan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-23
 • Ukraina

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Ukraina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-23
 • Malaysia

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Malaysia. Allmän information Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel till Malaysia är Department of
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-23