Söksida

Hittade 1544 träffar på "märkning av honung"

 • Användarhjälp uttag från myndighetsrapporteringen

  Sida - Senast granskad 2020-06-04
 • CreativeCommons-Erkännande-4.0.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-06-04
 • Matsvinn - företag

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-06-04
 • Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för perklorat i vissa livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2020/685

  Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för perklorat i vissa livsmedel Kommissionens förordning (EU) 2020/685
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-06-04
 • EG-förordning 1881/2006

  Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (konsoliderad version) Vi strävar alltid
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2020-06-04
 • Nyord på svinniska

  Hur gör du för att minska matsvinnet? I vår nya ordbok finns ett antal tips i form av nyord som beskriver hur du kan undvika matsvinn. Vi hoppas inspirera fler att hitta nya sätt att få maten att
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-06-04
 • Nationell handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige

  Nationell handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige Sverige har en nationell handlingsplan för minskat matsvinn, "Fler gör mer", som berör hela livsmedelskedjan – primärproduktion, producenter,
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-06-04
 • Matsvinn

  Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Genom att minska ditt svinn undviker du att slänga
  Sida - Senast granskad 2020-06-04
 • RASFF-blogg: Är ni redo för RASFF under sommaren?

  RASFF-blogg: Är ni redo för RASFF under sommaren? Nu är snart sommarledigheterna här med förhoppningsvis mycket sol och lata dagar. Precis som tidigare år tar inte livsmedelsburna faror ledigt. Vi
  Sida - Senast granskad 2020-06-04
 • Remiss - 2020-01043 Remissammanställning.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-06-04
 • Offentliga kök - coronavirus

  Här finns frågor och svar om coronapandemin för dig som arbetar med måltider i vård, skola och omsorg. Kökens ordinarie hygienrutiner inklusive handtvätt är tillräckliga för att undvika
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-06-04
 • Riskhantering PFAS i dricksvatten

  Riskhantering - PFAS i dricksvatten och fisk Elva olika PFAS-ämnen bör undersökas i dricksvattnet (PFAS-11). Det är Livsmedelsverkets rekommendation om hur riskerna med PFAS i dricksvatten bör
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-06-04
 • Dioxiner och PCB

  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-06-04
 • Matvanor - undersökningar

  Uppgifter om livsmedelskonsumtion och matvanor i olika grupper är viktiga för att följa trender i matvanor, undersöka om kostråd och rekommendationer följs eller ta reda på om vi får i oss för mycket
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-06-04
 • Sommarbuffé

  Tillfällena att fira brukar vara många i sommartider. Med corona-pandemin är mycket annorlunda. Men för dem som ändå kan ses - på avstånd och utan trängsel - är här några bra tips för att hålla maten
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-06-03
 • Jordgubbar – nyttiga men känsliga för skadegörare

  Jordgubbar är nyttiga och innehåller massor av vitaminer, mineraler och kostfibrer. Men det är samtidigt ett bär som är känsligt för olika skadegörare, till exempel mögel och insekter. Därför är det
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-06-03
 • Ansökningar/produktspecifikationer - Skyddade beteckningar

  Offentliggörande av ansökningar för skyddade beteckningar där ansökan har skickats in till Kommissionen Ansökningar Allåkerbär från Norrland - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) Gotlandslins -
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-06-03
 • Ansökan_Skrädmjöl_2020_05_28.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-06-03