Söksida

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Kontrollwiki hittade 382 träffar

  • Datummärkning

    Färdigförpackade livsmedel ska oftast vara märkta med bäst före-dag eller sista förbrukningsdag. Det är alltid den som är ansvarig för livsmedelsinformationen som ska avgöra vilken märkning som är
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-01-13
  • Ursprungsmärkning

    Ursprungsmärkning är bara obligatoriskt för ett fåtal livsmedel. Det krävs i de flesta fall bara om konsumenten kan bli vilseledd när uppgiften saknas. Här hittar du flera exempel på när ursprung
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-03
  • C - Särskild märkning och information

    Det här lagstiftningsområdet innehåller krav på livsmedelsinformation som gäller för specifika livsmedel, till exempel nyckelhålet, kosttillskott och honung.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2019-12-30
  • Kontroll av information och märkning

    Konsumenter och företag i livsmedelskedjan är beroende av att informationen om livsmedlen är korrekt, tydlig, förståelig och läsbar. God redlighet är därför ett av livsmedelslagstiftningens syften.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-14
  • Information och märkning

    Information och märkning är ett centralt område när det gäller säkra livsmedel. Det handlar också om att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller. Här får du veta vilka regler som gäller
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-14
  • Prioritering vid kontroll av information och märkning

    Kontroll av livsmedelsinformation ska liksom övrig kontroll vara riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv. Det kan vi uppnå genom att fokusera på avvikelser som kan innebära fara, som att en allergen
    Kontrollwiki - Senast granskad 2019-04-04
  • Märkning av kosttillskott

    Reglerna om hur ett kosttillskott ska märkas gäller utöver de allmänna märkningsreglerna, som berör alla livsmedel. Här hittar du märkningsreglerna för kosttillskott.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-27
  • Ursprungsmärkning nötkött

    Här kan du läsa om hur nötkött ska ursprungsmärkas och vilken lagstiftning som styr området. Du får också veta vilket slags nötkött som behöver märkas och vilket som inte behöver det.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2019-08-16
  • Grupp 1-3: Grönsaker, frukt, bär och nötter m.m.

    Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 1-3.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-24
  • Märkning av tillsatser när de säljs som sådana

    När livsmedelstillsatser säljs som sådana finns särskilda märkningskrav. Kraven på märkningen är olika för tillsatser som säljs mellan företag och tillsatser som säljs direkt till konsumenten. Här
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-09
  • Grupp 4-6: Mjöl, gryn och ris m.m.

    Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 4-6.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-24
  • Grupp 7-10: Gröt, bröd och pasta m.m.

    Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 7-10.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-24
  • Operativt mål 12 - Tillsatser-användning, spårbarhet, halt, märkning

    Här får du stöd till operativt mål 12. Stödet utgörs dels av information och dels av frågor som kan ställas för att kontrollera om målet är uppfyllt.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-03-09
  • Kontroll av Nyckelhålet

    Det är frivilligt för företagare att använda Nyckelhålet i märkning och presentation av livsmedel. Om symbolen används måste de regler som gäller följas. Kontroll utförs av ansvarig myndighet, precis
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-02-14
  • Komplett kostersättning för viktkontroll

    På den här sidan hittar du fakta om komplett kostersättning för viktkontroll, vilka livsmedel som omfattas av begreppet, vilka regler som styr dem, sammansättnings- och märkningskrav och att det
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-03-17
  • Livsmedel för särskilda grupper - FSG

    Här hittar du fakta om livsmedel för särskilda grupper–FSG. Läs om vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, om de ska anmälas eller inte och om det finns sammansättnings- och
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-03-06
  • Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

    På den här sidan hittar du fakta om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, vilka regler som styr dem, vilket krav på anmälan som finns liksom sammansättnings- och märkningskrav.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-03-09
  • Beräkningsexempel

    Här hittar du exempel på hur man kan beräkna kontrolltiden utifrån verksamhetens risk, informations- och märkningsansvar och tidigare erfarenheter från kontrollen.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2019-11-22
  • Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP

    På den här sidan hittar du fakta om livsmedel för speciella medicinska ändamål – FSMP. Här kan du läsa om vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, krav på anmälan och sammansättnings-
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-03-26
  • Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll

    På den här och följande sidor hittar du information om revision av kontrollmyndigheter. Här nedan får du veta vilka regler som gäller på området. Du får också en förklaring till viktiga begrepp vi
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-03-02