Söksida

Sökresultat

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Smittskydd hittade 2 träffar

  • EG-förordning 999/2001

    Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati Författningen med senste ändringarna införda Europaparlamentets och
    Sida - Smittskydd - Senast granskad 2020-11-06
  • EU-förordning 142/2011

    Om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som
    Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2020-10-29