Söksida

Sökresultat

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Lagstiftning hittade 310 träffar

 • Ändring av EU-förordning 2020/466 Om tillämpningsperiod för tillfälliga åtgärder Ändrad genom EU-förordning 2021/984

  Nyhet lagstiftning: Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/466 vad gäller tillämpningsperioden för tillfälliga åtgärder Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/984
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-06-18
 • EU-förordning 2020/466

  Om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-06-18
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2021/976

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-06-18
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning
  Sida - Bekämpningsmedel - Senast granskad 2021-06-18
 • LIVSFS 2021:7

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2021-06-16
 • Rättelse av EU-förordning 2018/848 Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/848
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-06-14
 • EU-förordning 2018/848

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och Rådets
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2021-06-14
 • EG-beslut 2002/657

  Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens beslut 2002/657/EG (konsoliderad version) Vi
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2021-06-10
 • EU-förordning 2021/808

  Om prestanda och utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som används till livsmedelsproducerande djur, om tolkning av resultat och om de metoder som ska
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2021-06-10
 • EU-förordning 2016/1379

  Om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2016/1379 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-06-08
 • EU-förordning 379/2012

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 379/2012 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-06-08
 • EU-förordning 2015/1041

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2015/1041 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-06-08
 • Rättelse till EU-förordning 2021/810 Om övergångsbestämmelser för vissa substanser

  Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/810 av den 20 maj 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2021/808 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa substanser som
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-31
 • Rättelse till EU-förordning 2019/238 Om farmakologiskt aktiva substanser och MRL-värden i animaliska livsmedel

  Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/238 av den 8 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen ovotransferrin med avseende på
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-28
 • EU-förordning 37/2010

  Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (
  Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2021-05-28
 • Ändring i EU-förordning 307/2012 Om krav på insyn och behandling i system för riskbedömning Ändrad genom EU-förordning 2021/842

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 307/2012 vad gäller kraven på insyn och konfidentiell behandling i EU:s system för riskbedömning av ämnen som är föremål för granskning Kommissionens
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-28
 • EU-förordning 307/2012

  Fastställande av genomförandebestämmelser för tillämpningen av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2021-05-28
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2006:21 (konsoliderad version) Grundförfattningen
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2021-05-27
 • LIVSFS 2006:21 konsolidering

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2021-05-27
 • EG-förordning 852/2004

  Livsmedelshygien Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2021-05-27