Söksida

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Lagstiftning hittade 309 träffar

 • Rättelse av EU-förordning 2018/848 Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/848
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-06-14
 • EU-förordning 2018/848

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och Rådets
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2021-06-14
 • EG-beslut 2002/657

  Genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens beslut 2002/657/EG (konsoliderad version) Vi
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2021-06-10
 • EU-förordning 2021/808

  Om prestanda och utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som används till livsmedelsproducerande djur, om tolkning av resultat och om de metoder som ska
  Sida - Provtagning och analys - Senast granskad 2021-06-10
 • EU-förordning 2016/1379

  Om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2016/1379 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-06-08
 • EU-förordning 379/2012

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 379/2012 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-06-08
 • EU-förordning 2015/1041

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2015/1041 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-06-08
 • Rättelse till EU-förordning 2021/810 Om övergångsbestämmelser för vissa substanser

  Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/810 av den 20 maj 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2021/808 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa substanser som
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-31
 • Rättelse till EU-förordning 2019/238 Om farmakologiskt aktiva substanser och MRL-värden i animaliska livsmedel

  Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/238 av den 8 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen ovotransferrin med avseende på
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-28
 • EU-förordning 37/2010

  Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (
  Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2021-05-28
 • Ändring i EU-förordning 307/2012 Om krav på insyn och behandling i system för riskbedömning Ändrad genom EU-förordning 2021/842

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 307/2012 vad gäller kraven på insyn och konfidentiell behandling i EU:s system för riskbedömning av ämnen som är föremål för granskning Kommissionens
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-28
 • EU-förordning 307/2012

  Fastställande av genomförandebestämmelser för tillämpningen av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2021-05-28
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2006:21 (konsoliderad version) Grundförfattningen
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2021-05-27
 • LIVSFS 2006:21 konsolidering

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2021-05-27
 • EG-förordning 852/2004

  Livsmedelshygien Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2021-05-27
 • Ändring av EU-förordning 2021/808 Om övergångsbestämmelser för vissa substanser Ändrad genom EU-förordning 2021/810

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2021/808 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa substanser som förtecknas i bilaga II till beslut 2002/657/EG Kommissionens genomförandeförordning
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-26
 • EU-förordning 2015/391

  EU-förordning 2015/391 Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2015/391 Vi strävar alltid efter
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2021-05-26
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-05-26
 • EU-förordning 2021/808 Om utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser

  Om prestanda och utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som används till livsmedelsproducerande djur, om tolkning av resultat och om de metoder som ska
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-24
 • Rättelse till EU-förordning 2019/787 Om definition beskrivning presentation och märkning av spritdrycker

  om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2021-05-20