Import - sammansatta livsmedel

Det är mängden vegetabiliska ingredienser och varför de är tillsatta som avgör om din produkt är ett så kallat sammansatt livsmedel. Här får du veta vilka sammansatta livsmedel som måste gränskontrolleras och vilka intyg som i så fall måste finnas med.

Observera att information om ny lagstiftning om sammansatta livsmedel, som träder i kraft 21 april 2021, finns under ”aktuellt” på Livsmedelsverkets webbplats.

Ett sammansatt livsmedel innehåller både vegetabiliska och bearbetade animaliska ingredienser. Ett livsmedel som innehåller råa animaliska ingredienser bedöms inte  som ett sammansatt livsmedel

Bedömning - sammansatt eller inte?

Mängden vegetabiliska ingredienser i produkten och varför dessa är tillsatta avgör om slutprodukten är ett sammansatt livsmedel eller en animalisk produkt.

Vilket KN nummer har varan?

Alla livsmedel har ett KN-nummer. Tullverket kan efterfråga ifylld frågeblankett för produkter med KN-nummer innan förtullning. Detta gäller även för sammansatta livsmedel.

 • Ta reda på vilket KN-nummer en vara har innan du kontaktar Livsmedelsverket.
 • Kontakta Tullverket för att få besked om KN-nummer.

Produkter som ska gränskontrolleras

De produkter som ska föranmälas till Livsmedelsverkets gränskontroller är

 • sammansatta livsmedel som innehåller bearbetade köttprodukter
 • sammansatta livsmedel som innehåller 50 procent eller mer av bearbetade produkter, av andra animaliska ingredienser än kött
 • sammansatta livsmedel som inte innehåller bearbetade köttprodukter och vars innehåll till högst hälften består av bearbetade mjölkprodukter. I detta fall gäller det produkter som inte är lagringståliga i rumstemperatur eller produkter som inte har värmebehandlats i sin helhet.

  För dessa produkter gäller att:

Produkter som inte måste gränskontrolleras

Följande sammansatta produkter omfattas inte av krav på gränskontroll:

 • Sammansatta livsmedel som innehåller mindre än 50 procent animaliska ingredienser, andra än kött eller mjölk.
 • Sammansatta livsmedel som inte innehåller kött, och som innehåller mindre än 50 procent mjölk, förutsatt att det sammansatta livsmedlet kan förvaras i rumstemperatur eller är i sin helhet värmebehandlat.
 • Produkter som är listade i Bilaga II beslut 2007/275.

Med produkterna ska det finnas ett handelsdokument. Produkterna ska vara märkta så att dokumentet och märkningen tillsammans ger information om

 • produktens art
 • mängd
 • antal förpackningar
 • ursprungsland
 • tillverkare
 • beståndsdelar.

Som importör ska du kunna lämna handlingar och kopia på märkningen och ursprungsland för de animaliska ingredienserna i det sammansatta livsmedlet vid förfrågan från Livsmedelsverkets gränskontroll eller annan myndighet.

Viktigt för dig som importör - mjölkprodukter

För sammansatta livsmedel som innehåller mjölkprodukt gäller att mjölkprodukten i det sammansatta livsmedlet måste komma från ett land som är

 • godkänt för export av mjölkprodukt till EU
 • behandlad i enlighet med EU-förordning 605/2010.

Detta gäller alltså oavsett om den sammansatta produkten behöver gränskontrolleras eller inte. Om mjölken kommer från ett icke godkänt land, innebär det att den sammansatta produkten inte får exporteras till EU.

Ta alltså fram all information om mjölkens ursprung, och värmebehandling, innan du beslutar att importera ett sammansatt livsmedel med mjölkinnehåll.

Avgifter vid kontroll av sammansatta livsmedel

Senast granskad 2020-05-13