Livsmedelsverket förelägger sju kommuner som inte bevakat varningar om hälsofarliga livsmedel

2018-08-28

Livsmedelsverket förelägger sju kommuner att visa hur de i fortsättningen på ett pålitligt sätt ska klara att bevaka Sveriges nationella varningssystem för hälsofarliga livsmedel. Kommunerna är Eslöv, Sunne, Tidaholm, Surahammar, Salem, Bjurholm och Sollefteå.

– Vi är upprörda över bristen på beredskap de här myndigheterna visat. Att agera när det kommer information om icke säkra livsmedel som behöver stoppas från att säljas vidare är en av de viktigaste uppgifterna en kontrollmyndighet har, säger Victoria Wahlman, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Det nationella systemet, iRasff, används för att snabbt få bort livsmedel från marknaden som på olika sätt kan vara skadliga för människors hälsa. Livsmedelsverkets krav är att kommunerna ska bevaka systemet varje vardag. När en varning kommer ska kommunen informera berört livsmedelsföretag och se till att företaget följer livsmedelslagen, stoppar livsmedlet och informerar konsumenter och berörda företag.

I somras upptäckte Livsmedelsverket att flera kommuner inte bevakade systemet som de skulle, vissa inte på flera veckor. Meddelanden som kom in varken lästes eller togs om hand. Att inte sköta bevakningen kan utsätta människor för stora hälsorisker. Under sommaren har minst 180 kommuner fått varningar via iRasff och sju av dessa har inte hanterat ärendena inom rimlig tid. 

- En myndighet kan inte stänga för semester utan att ha bevakning och beredskap att agera i sådana här allvarliga fall. Det är oacceptabelt. Människor ska kunna lita på att maten de köper är säker att äta, säger Victoria Wahlman, statsinspektör på Livsmedelsverket.

iRasff-systemet används till exempel för att varna när ett allergiframkallande ämne upptäcks i ett livsmedel trots att det inte står angivet i ingrediensförteckningen. Då är det är viktigt att varningen kommer fram eftersom allergiker som äter av livsmedlet kan bli svårt eller livshotande sjuka. Varningar kan även handla om mat med farliga bakterier eller virus.

Sedan den 1 mars 2018 ska alla myndigheter som utför livsmedelskontroll vara anslutna till det nationella systemet för snabb varning (iRASFF). Det är kontrollmyndighetens ansvar att se till att anpassa sin verksamhet för att klara att anmäla, bevaka och återrapportera i varningssystemet.

 

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40