Nu är Utbildningsportalen öppen igen!

Välkommen att registrera dig och ta del av våra utbildningar för livsmedelsföretagare.

Hur kommer jag in på den nya Utbildningsportalen?

  • För dig som har ett användarkonto på Utbildningsportalen sedan tidigare kommer en inloggningslänk att skickas via mejlen. Där står hur du loggar in och hur du byter lösenord.
  • Du som inte har ett användarkonto sedan tidigare kan skapa ett konto via länken nedan "Registrera dig på Utbildningsportalen". Viktigt att du anger din e-postadress som användarnamn.

Utbildningsportalen

Livsmedelsverket har samlat alla e-utbildningar på Utbildningsportalen. Där kan du som livsmedelsföretagare registrera dig och få åtkomst till utbildningarna.

Informationen som lagras i Utbildningsportalen är skyddad och Livsmedelsverket säkerställer att kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls.

Livsmedelstillsatser - avgift 900 kr

I den här utbildningen får du lära dig:
- vad en livsmedelstillsats är
- hur du hittar i lagstiftningen som styr tillsatser
- hur tillsatser ska anges i märkningen
- hur du tar reda på om en viss tillsats är godkänd i ett visst livsmedel
- hur du kan tänka när du gör en kontroll av tillsatser.

I utbildningen får du genom övningar och exempel reda på hur lagstiftningen om tillsatser ska tillämpas. Övningarna är utformade utifrån en inspektörs synvinkel men är lika relevanta för företagare.

Temperaturmätning - avgift 900 kr

Den här kursen syftar till att ge kännedom om grunderna för temperaturmätning samt vilka regler det finns kring temperaturhållning.

Kursen är framtagen för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll men den är även tillgänglig för dig som är livsmedelsföretagare. Det är en fördel är om du som går utbildningen har förkunskaper om grundläggande kontrollmetodik och uppdraget med livsmedelskontroll.

Grundläggande om dricksvattenreglerna – avgift 800 kr

Utbildningen ger grundläggande information om tillämpningen av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar ("Lås och Bom")

Målet med utbildningen är att ge kontrollpersonal, producenter och tillhandahållare av dricksvatten samt laboratorier goda kunskaper i gällande lagstiftning om dricksvatten. 

Listeria – ingen avgift

E-utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna och innehåller följande delar:

  • Information om bakterien Listeria monocytogenes och sjukdomen listerios.
  • Vilka krav som finns för provtagning av ätfärdiga livsmedel.
  • Vilka ätfärdiga livsmedel som ska provtas av livsmedelsföretagare i de olika livsmedelssäkerhetskriterierna.
  • Hur provtagning av ätfärdiga livsmedel ska gå till.

Näringsdeklaration – ingen avgift

Företagare: Efter genomförd utbildning vet du hur du märker livsmedel med en näringsdeklaration på ett korrekt sätt. Du har också kännedom om de hjälpmedel som finns för näringsvärdesberäkningar och att det finns vissa undantag från krav på obligatorisk näringsdeklaration.

Kontrollmyndigheter: Utbildningen syftar också till att ge kontrollmyndigheterna tillräckligt goda kunskaper inom området. Detta för att ge likriktning i kontrollen – alla gör samma bedömningar.

Senast granskad 2020-02-19