Prata mat rädda liv - filmer från Nationell primärvårdskonferens

2017-10-31

Varför ska primärvården arbeta förebyggande med bra matvanor? Vad behövs för att det ska fungera? Det var frågor som Livsmedelsverket lyfte på Nationell primärvårdskonferens i Stockholm den 27 september.

Nationell primärvårdskonferens samlas chefer, politiker, läkare, sjuksköterskor och andra som ansvarar för eller arbetar inom primärvården.

Livsmedelsverket ordnade ett av flera parallella seminarier på konferensen. Ungefär 120 intresserade personer trängdes i lokalen när Livsmedelsverkets expert tillsammans med representanter från Stockholms läns landsting, Region Skåne och Region Jönköping samtalade på temat ”Dåliga matvanor största riskfaktorn för ohälsa – Vad kan primärvården göra?”.

Nu finns filmer från seminariet och en sammanställning av deltagarnas egna idéer om vad som bör göras för att primärvården ska lyckas med arbetet med bra matvanor på Livsmedelsverkets webbplats.