Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Anderssons Kök


Anläggningsnummer

5263

Postadress

c/o Pär Friberg Livs AB, Revingevägen 2, 247 31 Södra sandby

Kommun

LUND

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MP

Övrig verksamhet

VI-PP(mp)

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket