Måltider i skolan

Elever tar grönsaker från ett salladsbord i en skolrestaurang.

Skollunchen kan vara dagens höjdpunkt! Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning på skolan. Dessutom kan skollunchen användas som ett pedagogiskt verktyg. Därför är en satsning på bra mat i skolan en satsning på hela verksamheten.

Coronapandemin och offentliga måltider

Rapport – Mycket godis i landets skolkafeterior

Nationella riktlinjer för måltider i skolan

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet. Mätta och nöjda elever bidrar till en gladare och lugnare stämning på och mellan lektionerna. Bra skolmåltider kan också bidra till att grundlägga hållbara matvanor – för både hälsan och miljön.

Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan lyfter fram hur skolmåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i både skolkök och undervisning. Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt.

Vetenskapliga grunden för riktlinjerna

Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i skolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor.

Nedan finns de vetenskapliga underlagen samt de hanteringsrapporter och överväganden som ligger till grund för riktlinjerna.

Utbildningsmaterial

Använd Måltidsmodellen

 

Senast granskad 2021-10-11