Ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa importen av torkade bönor från Nigeria

2019-07-25

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa importen av torkade bönor från Nigeria vad gäller förlängning av tillämpningsperioden