Indonesien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Indonesien.

Allmän information

För export av färskt kött och köttprodukter måste Sverige och anläggningar gå igenom en särskild godkännandeprocess där frågeformulär måste fyllas i och anläggningar måste inspekteras av Indonesiens myndighet. Indonesiens myndighet kräver en hög avgift för att en särskild godkännandeprocess ska starta. 

Listning av företag för export av mejeriprodukter till Indonesien

Det finns i dagsläget fyra anläggningar som är godkända för export av mejeriprodukter till Indonesien. Dessa kan använda vårt centralt utfärdade exportintyg för mjölkprodukter.

Listning av nya anläggningar samordnas av Livsmedelsverket. För att listas som anläggning ser processen ut så här:

1. Skicka in anmälan om export till Livsmedelsverket.

2. Fyll i Indonesiens frågeformulär och skicka till Livsmedelsverket.

3. Livsmedelsverket vidarebefordrar sedan detta till indonesiska myndigheter.

4. Efter bekräftelse och godkännande av frågeformuläret lägger indonesiska myndigheter till anläggningen i listan över godkända svenska anläggningar.

5. Livsmedelsverket meddelar företaget, som kan använda sig av vårt centralt utfärdade exportintyg för mjölkprodukter för att påbörja exporten.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Indonesien kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-30