Tillbaka till Exportanläggningar

Finnmans Kalasglass AB


Typ av anläggning

Mjölk & mjölkprodukter av nöt

Godkänd för export till

Argentina

Adress

Speditionsvägen 13, 142 50 SKOGÅS

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket