Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronapandemin och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Stort tack och en skön sommar till er alla!

Först och främst, tusen tack till alla er som har svarat och bidragit till kartläggningen av offentliga måltider och siffror för matsvinn. Nu är det snart dags att stänga denna termin och se fram emot en härlig sommar. Sedan tar vi med nya krafter ta...

Nu finns uppdaterad info om måltider för barn och elever NPF i förskola och skola

Vi får många frågor och funderingar från er om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och vilka anpassningar de behöver när det gäller maten och miljön kring måltiderna i förskolan och skolan. Nu har vi utvecklat information...

Uppdaterade råd och information om virus på frysta importerade hallon och andra bär

Som ni nog känner till sedan tidigare rekommenderar Livsmedelsverket att frysta importerade hallon kokas för att undvika vinterkräksjuka. Nu har vi gjort en ny genomgång av kunskapsläget om norovirus och hepatit A-virus som visar att det fortfarande ...

Hur vill Sveriges ungdomar förändra skolmåltiderna?

Vi träffas digitalt under en måndagseftermiddag i maj. Ett tiotal representanter från Sveriges elev- och ungdomsorganisationer och en handfull myndighetsrepresentanter från Skolinspektionen, Skolverket och Livsmedelsverket - för att prata om ungas fö...

Offentliga måltidens dag 2021 – hur ska ni fira?

I höst är det dags att följa upp förra årets braksuccé, Offentliga måltidens dag, som uppmärksammas alla offentliga måltider runt om i landet. Har din organisation redan en idé om hur Sveriges viktigaste måltider ska firas? Perfekt, anmälan öppnar id...

Senast granskad 2021-03-10