Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronavirus och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Nu sommarstänger vi några veckor

Önskar er alla sköna dagar i sommarsolen och att ni får njuta av god mat! Här blickar vi lite bakåt och framåt och bjuder på tre roliga händelser från en annars utmanande coronavår - och några saker att se fram emot i höst! Kul vårgrej #1: Ett nytt r...

Nya regler för offentliga måltider kring coronaviruset

Från om med den 1 juli 2020 ska serveringar inom vård, skola och omsorg följa Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, grundförfattning HSLF-FS 2020:12. Den tidigare föreskriften för server...

Mät matsvinnet under veckorna 40 och 41 och kom ihåg den internationella matsvinnsdagen 29/9!

Tiden går fort och det är snart dags att kartlägga matsvinnet igen inom offentliga måltider. Den 29 september är det den första internationella matsvinnsdagen, där tanken är att hela världen ska rikta blicken extra mycket på matsvinnet. Passa gärna p...

Efterlysning! Erfarenheter från coronavåren 2020 i offentlig måltidsverksamhet.

Coronapandemin har skakat om hela samhället och fått konsekvenser på stort och smått. Vi vet att de offentliga måltiderna påverkats och vill nu tillsammans med Folkhälsomyndigheten ta del av era berättelser. Folkhälsomyndigheten har startat ett arbet...

Socialstyrelsen samlar kunskap om måltider till äldre

Alla som arbetar inom vård och omsorg behöver kunskap om mat och näring – det är avgörande för äldres hälsa. Nu har Socialstyrelsen, i samarbete med Livsmedelsverket, samlat viktig kunskap i ämnet med syfte att öka förståelsen för matens betydelse. B...

Senast granskad 2020-02-12