Koffein

Energidryck

Koffein är en av världens mest konsumerade stimulantia. Koffein kan på kort sikt motverka trötthet och ge känsla av större möjlighet att fokusera på uppgifter, men för stora intag kan ge illamående och hjärtklappning, muskeldarrningar och sömnproblem.

Var finns koffein?

Koffein finns naturligt i till exempel kaffe, te, maté och guarana. Guarana är en produkt som utvinns av frön från växten Paullinia cupana Kunth som växer i Sydamerika. Koffein tillsätts även som ingrediens i vissa livsmedel för att vara stimulerande. Större mängder koffein finns tillsatt i energidrycker och även i många kosttillskott. Koffein kan också tillsättas som aromämne för att ge eller förändra smak och doft.

Hur mycket får vi i oss?

Hur mycket koffein vi får i oss varierar väldigt mellan olika personer, exempelvis beroende på om personen är kaffedrickare eller inte, om personen äter vissa typer av kosttillskott eller inte, eller om personen dricker energidrycker.

Hur mycket koffein det finns i vissa drycker kan ge ett mått på hur mycket koffein man får i sig. En kopp vanligt bryggkaffe (15 centiliter) innehåller cirka 100 milligram koffein. En burk energidryck (25 centiliter) innehåller oftast omkring 80 milligram koffein. En burk coladryck (33 centiliter) innehåller ofta 30-50 milligram koffein. 

Är det farligt med koffein?

Gravida kvinnor rekommenderas att begränsa sitt koffeinintag därför att stora mängder koffein tycks kunna öka  risken för mycket tidiga missfall, och misstänks också kunna ge en liten påverkan på födelsevikt. En utredning av EFSA (den europeiska livsmedelsmyndigheten) 2015 anger att ett intag av 200 milligram koffein per dag inte innebär något säkerhetsproblem vid graviditet.  Den svenska rekommendationen har hitintills varit att gravida bör begränsa sitt dagliga koffeinintag till maximalt 300 milligram koffein, vilket motsvarar 3 koppar kaffe.

För vem som helst kan för mycket koffein kan leda till obehagliga symtom som  hjärtklappning, ångest och yrsel, magbesvär med illamående, kräkningar, magont och diarré. Andra effekter kan vara sömnbesvär. Hur känslig man är för koffein kan variera mycket mellan individer. Vissa personer undviker kaffe och andra koffeinhaltiga livsmedel helt, för att de tycker att de inte mår bra av dem, medan andra kan dricka många stora koppar kaffe flera gånger om dagen, och tycker att de mår väl av det. 

Gränsvärden

När koffein används som aromämne får det endast tillsättas vissa livsmedel i begränsade mängder:

  • mjölkprodukter inklusive glass: maximalt 70 milligram per kilo
  • konfektyr: maximalt 100 milligram per kilo
  • alkoholfria drycker: maximalt 150 milligram per kilo.

Aktuella gränsvärden finns i förordning (EU) nr 872/2012 om aromämnen.

När koffein inte används som aromämne, utan som ingrediens, finns det inte några angivna gränsvärden för hur mycket som får ingå i livsmedel.

Råd

Livsmedelsverket råd om koffein är att:

  • gravida bör begränsa mängden koffein till maximalt 300 milligram per dag. Det motsvarar ungefär tre koppar kaffe à 1,5 deciliter eller sex koppar svart te à 2 deciliter per kopp.

  • undvika kosttillskott med koffeinpulver utan doseringsmått. Sådana produkter är mycket lätta att överdosera av misstag, och överdosering av koncentrerade koffeinprodukter kan leda till allvarlig förgiftning.

  • energidrycker med koffein inte bör användas som törstsläckare eller som vätskeersättning vid träning. Intaget av sådana energidrycker bör inte kombineras med alkohol.

  • små barn inte bör få kaffe eller större mängder svart te och coladrycker. Barn är känsligare för koffein än vuxna och kan reagera med till exempel hjärtklappning och illamående. Energidrycker kan innehålla mycket koffein och bör därför inte alls ges till barn. Förvara koffeintabletter, tuggummin med koffein oåtkomligt för barn.

Hur vet jag om produkten innehåller koffein och hur mycket den innehåller?

Om koffein ingår i en produkt, vare sig som ingrediens eller som aromämne, måste det alltid anges i innehållsförteckningen. Detta gäller oavsett om koffeinet tillsats som rent ämne eller som del av en ingrediens med naturlig förekomst av koffein. Drycker, utom de som är baserade på kaffe eller te, som innehåller mer än 150 milligram per liter måste märkas med texten "hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor" följt av koffeinhalten i milligram per 100 milliliter inom parentes.

Senast granskad 2018-09-19