Starta och utveckla företag

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag, eller om du vill förändra det du redan driver, behöver du känna till de krav och skyldigheter som gäller.

Här är en överblick över de regler som gäller och vilka skyldigheter du har som livsmedelsföretagare.

Du får även information om registrering, godkännande, eventuella tillstånd, hur ansökan går till och vilken myndighet du kan vända dig till.

Ditt företag ska registreras, eller i vissa fall godkännas, hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten, det vill säga kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. För de flesta livsmedelsföretag är det Miljö- och hälsoskyddsnämnden - eller motsvarande nämnd i företagets hemortskommun som är din kontakt.

Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa anläggningar, medan länsstyrelsen ansvarar för anläggningar inom primärproduktionen.

Oavsett registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt ett system för den egna kontrollen. Du kan läsa mer under rubriken Lokaler, hantering och hygien.

Du måste meddela kontrollmyndigheten om du vill göra förändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör.

Kvinnor köper korv över disk
Vill du starta ett mindre livsmedelsföretag?

Här finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag

Hylla med mat
Kort guide till lagstiftningen

Här ger vi en introduktion till regler som gäller för livsmedelsföretag.

Kvinna och man med kasse med mat och platta för att checka av de varor de beställt från butik
E-handel - att tänka extra på

Det finns några saker du behöver tänka särskilt på när du säljer livsmedel via ett e-handelsföretag. Men i stort sett gäller annars samma livsmedelslagstiftning som annars.

Senast granskad 2020-01-08