Tillbaka till EU-godkända anläggningar

Gelatin

Gelatine


Sektion XIV Produktionsanläggningar för gelatin/Section XIV Processing plants for gelatine

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page


Nr Namn Postadress Kommun Län Kategori Övrig verksamhet Djurslag Kontrollerande myndighet
430 GELITA Sweden AB Box 502, 264 23 Klippan KLIPPAN SKÅNE LÄN PP(g) VI-PP(pap) XII-PP(f) XV-PP(k) Livsmedelsverket
462 Elmo Sweden AB -, 512 81 Svenljunga SVENLJUNGA VÄSTRA GÖTALANDS LÄN CC(g) Livsmedelsverket
597 Tärnsjö Garveri AB Garverivägen 6, 740 45 Tärnsjö HEBY UPPSALA CC(g) XV-CC(k) Livsmedelsverket
6001 Scan-Hide Sweden AB Vindåkersvägen 12, 311 50 FALKENBERG FALKENBERG HALLAND CC(g) XV-CC(k) Livsmedelsverket
6002 A.R. Hansson Holdings AB Box 21041, 100 31 Stockholm RÄTTVIK DALARNAS LÄN CC(g) XV-CC(k) Livsmedelsverket

Förklaringar

Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority

The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.