Taurin

Taurin är en svavelinnehållande aminosyra, en så kallad aminosulfonsyra. Människan bildar själv taurin i kroppen. Taurin har många funktioner i kroppen, bland annat bidrar taurin till att salt-vatten-balansen i kroppens celler fungerar. Det taurin som kroppen själv producerar är tillräckligt för människans behov och taurin behöver därför inte finnas i kosten.

Var finns taurin?

Taurin finns naturligt i alla livsmedel från djurriket, men grönsaker och frukt innehåller inte taurin. Taurin tillsätts ofta i stora mängder i så kallade "energidrycker".

Spädbarn kan inte själva bilda tillräckligt med taurin under de första levnadsmånaderna. Det gör att de behöver det taurin som finns i modersmjölk och det är också därför taurin tillsätts i modersmjölksersättning. Modersmjölk innehåller relativt höga halter av taurin, dock innehåller modersmjölk 100 gånger mindre taurin än vad som ofta är tillsatt i energidrycker. 

Hur mycket får vi i oss?

Med en kost som innehåller fisk- och köttprodukter får vi i oss cirka 120-130 milligram taurin om dagen. Om man har en vegetarisk kost får man i snitt i sig runt 17 milligram per dag. En vegankost, som endast innehåller livsmedel från växtriket, innehåller inget taurin.

Är det farligt med taurin?

Det finns idag ingen forskning som tyder på att taurin i de mängder som finns i livsmedel, inklusive energidrycker, kan skada hälsan.

För de som på grund av sjukdom måste äta en kost där mängden protein är begränsad är det viktigt att veta att energidrycker innehåller en relativt stor mängd av aminosyran, taurin.

Gränsvärden

Det finns inga gränsvärden för taurin i livsmedel.

Rekommendationer

Det finns inga kostrekommendationer för taurin. Livsmedelverkets råd om energidrycker som bland annat innehåller taurin, koffein och kolhydrater är att:

  • dryckerna inte är lämpliga som törstsläckare
  • de är inte lämpliga som vätskeersättning vid träning
  • deras intag inte bör kombineras med alkohol.

Råden finns främst på grund av dryckernas innehåll av koffein.

Ämnen i kosttillskott

Senast granskad 2018-03-27