Politik för global utveckling

Sveriges politik för global utveckling innebär att Livsmedelsverket alltid ska ta hänsyn till om det vi gör har en positiv eller negativ påverkan för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.  

Mat, dricksvatten och matvanor är centrala för ett hållbart samhälle. Hur vi producerar och konsumerar mat påverkar i högsta grad klimatet och miljön. Dåliga matvanor är dessutom en av riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död.

Sveriges politik för global utveckling - PGU - innebär att de politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det innebär att Livsmedelsverket ska ta hänsyn till om åtgärder, aktiviteter och beslut som vi tar, kan ha positiva eller negativa effekter på hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, i synnerhet för de människor som lever i fattigdom.

Verksamhet

Senast granskad 2020-09-29