Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2018

2019-05-21

Livsmedelsverket har sammanställt de revisioner som gjorts av Sveriges livsmedelskontroll under 2018 i en rapport.

Under 2018 reviderades 19 procent av länsstyrelserna och 18 procent av kommunerna. Resultatet visade att det var fortsatt stora skillnader mellan myndigheter, att kontrollen inte alltid var riskbaserad och att det ofta inte gick att visa att den hade effekt.

Många myndigheter hade en väl planerad verksamhet och genomförde livsmedelskontrollen med kompetent personal och lämplig utrustning. Andra myndigheter hade stora brister i sin planering och utförde ingen, eller mycket begränsad, kontroll.

De samlade revisionsresultaten ger en bild av hur livsmedelskontrollen i Sverige presterar och kan användas vid förbättringsarbeten och framtida stöd- och ledningsinsatser.