Food Systems Summit – Toppmöte för hållbara livsmedelssystem

2021-03-02

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 har allt mer kommit i fokus. Flera initiativ pågår inom hela systemet för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. FN:s generalsekreterare António Guterres har tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS). Livsmedelsverket deltar i det förberedande arbetet genom Näringsdepartementet.

Mötet planeras att äga rum i september 2021 i samband med FNs generalförsamling. Toppmötet ska lansera nya djärva åtgärder för att nå framsteg på alla 17 målområden, varav flera är helt beroende av hälsosammare, mer hållbara och rättvisa livsmedelssystem.

Stort svenskt engagemang

På regeringens webbplats finns information om hur Sverige avser att delta och bidra i arbetet. Regeringen vill att arbetet för en omställning till globalt hållbara livsmedelssystem fortsätter ännu mer aktivt och konkret efter toppmötet och att en uppföljningsmekanism etableras med exempelvis konkreta åtgärder som mäts och följs upp. För att uppnå dessa mål ska regeringen bland annat bidra till en bred och inkluderande process inför, under och efter FSS, där representanter från civilsamhället, näringslivet, akademin, myndigheter, med flera inkluderas. Barn och ungas perspektiv ska särskilt beaktas liksom socioekonomiska faktorer. Livsmedelsverket deltar i det förberedande arbetet genom Näringsdepartementet.

Var med och bidra!

Det finns flera sätt för dig som privatperson, expert eller aktör inom livsmedelssystemet att bidra i arbetet inför toppmötet:

  • På FN:s webbplats finns möjlighet att aktivt bidra i arbetet med frågorna som ska avhandlas på toppmötet. Besök sidan Food Systems Community.
  • Vill du ordna en oberoende dialog och bidra till FSS? Mer information om hur du gör finns på webbplatsen Independent Summit Dialogues.
  • Har du inspel eller vill tipsa om goda exempel till det svenska arbetet inför toppmötet? Du kan e-posta sekretariatet som arbetar med frågorna på Näringsdepartementet. Alla e-postmeddelanden tas omhand och läses men besvaras endast i mån av tid. Observera att e-post till departementet i normala fall blir en allmän handling.