Dioxinhalten i ekologiska ägg har sjunkit

2018-06-19

Under hösten 2016 rapporterade Livsmedelsverket om ökande halter av dioxiner och PCB i ekologiska ägg. Foderföretagen har sedan dess minskat mängden fiskmjöl i hönornas värpfoder, vilket har gjort att halten av dioxin och dioxinlika PCB i äggen halverats.

Fiskmjölet har använts i fodret för att hönorna ska få i sig alla näringsämnen, och under de senaste åren har det använts allt mer. I konventionell äggproduktion tillsätts metionin, en nödvändig aminosyra, i syntetisk form. Eftersom det inte är tillåtet att använda syntetiskt metionin för ekologiska ägg har fiskmjöl använts istället.

Snabbt resultat av ändring av foder

I början av 2017 minskade ägg- och foderbranschen andelen fiskmjöl i det ekologiska värpfodret för att snabbt stoppa ökningen av dioxiner och PCB. Minskningen gav tydligt resultat. Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket och SVA följt upp halterna som är nu tillbaka på lägre nivåer. Men eftersom fiskmjöl fortfarande tillsätts i fodret, fast i mindre mängder, är dioxinhalterna även nu högre än i konventionella ägg.

- Det är mycket glädjande att företagen fått ner halterna i äggen. Dioxin är skadligt på lång sikt och halterna bör vara så låga som möjligt säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Eftersom inga andra förändringar i hönornas livsmiljö har gjorts under samma tid är fodret den troligaste orsaken till de höga dioxin- och PCB-halterna.