Risk för krångligare import och export av mat efter brexit

2019-03-06

När Storbritannien lämnar EU kan det bli betydligt krångligare för svenska livsmedelsföretag att importera och exportera. Nya kontroller och godkännanden kan bli aktuella för att handla med Storbritannien. Det påverkar i sin tur de svenska konsumenternas möjlighet att köpa vissa varor. Exempelvis påverkas troligen importen av ekologisk mat, grönsaker, mjölkprodukter, fisk och kött.

Det finns inget färdigt avtal mellan EU och Storbritannien ännu, så det finns fortfarande många oklarheter. Om det blir en mjuk brexit, med något slags övergångsavtal, beror effekten för svenska företag och konsumenter på hur avtalet utformas.

- Brexit får effekter på de svenska livsmedelsföretagens möjligheter att handla med Storbritannien. Om det blir krångligare att importera kan också de svenska konsumenternas möjlighet att köpa vissa varor påverkas, säger Sofia Ardell, chef för handel och exportfrågor på Livsmedelsverket.

Vid en hård brexit påverkas både den svenska importen från och exporten till Storbritannien. Då blir det samma krav på gränskontroll för livsmedel som importeras från Storbritannien, som det idag är från andra länder utanför EU. Det innebär att livsmedel från Storbritannien till Sverige som idag slipper gränskontroll ska genomgå gränskontroll. Det handlar framförallt om animaliska produkter, vissa vegetabilier samt för ekologiska produkter.

Vid en hård brexit kan Storbritannien också komma att kräva särskilda godkännandeprocesser för EU-länder, och därmed Sverige, att få exportera till Storbritannien, vilket kan försvåra exporten.

Oförberedda företag

Det finns en risk att svenska livsmedelsföretag är oförberedda på vad brexit innebär för deras verksamhet. Det gäller inte minst alla små livsmedelsföretagare som idag har relativt lätt att handla med Storbritannien.

- Företag som handlar med Storbritannien behöver sätta sig in i de olika scenarierna och förbereda sig på eventuella förändringar. De måste räkna med att handeln kan försvåras genom ökade kostnader och mer administrativt arbete, säger Sofia Ardell.

Även företag som är beroende av leverantörer som bedriver handel med Storbritannien kan påverkas indirekt.

Fakta

Den 14 mars röstar Storbritannien om en förlängd förhandlingstid med EU. Om förhandlingstiden inte förlängs är det troligt att gränskontroller införs efter den 30 mars 2019.

Storbritannien är en viktig handelspartner för svensk industri. Det finns inga exakta siffror på omfattningen av just livsmedelsimporten från Storbritannien. Den totala importen uppgick 2017 till 63 miljarder kronor, vilket gör Storbritannien till det femte största importlandet.* Den svenska exporten till Storbritannien uppgår totalt till ca 80 miljarder kronor**, varav livsmedel utgör ca 5,0 miljarder kronor.***

Länkar

En rad svenska myndigheter följer brexit. Checklistor och vägledningar finns för företag så att de kan stå väl förberedda inför utträdet.

Referenser

* SCB Sveriges import 2017: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-import/ 
** SCB Sveriges export 2017: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-export/ 
*** Kommerskollegium 2017.