Sydafrika

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydafrika. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

För import av animaliska livsmedel krävs importtillstånd av Department of Agriculture, Forestry and Fisheries i Sydafrika. Sändningar ska medföljas av ett exportintyg. För närvarande genomgår Sverige en särskild godkännande process för export av fågel- och griskött.

Benmärgsextrakt från nöt

Sverige har kommit överens med myndigheterna i Sydafrika om ett intyg för export av benmärgsextrakt från Sverige till Sydafrika. Det importerande företaget i Sydafrika måste ansöka om importlicens hos sina myndigheter.

Färskt fågelkött

För export av färskt fågelkött måste Sverige genomgå en särskild godkännande process. Sedan många år tillbaka arbetar Livsmedelsverket för att öppna för export av svenskt fågelkött till Sydafrika.

Färskt griskött

För export av färskt griskött måste Sverige genomgå en särskild godkännande process. Sedan många år tillbaka arbetar Livsmedelsverket för att öppna för export av svenskt griskött till Sydafrika.

Mjölkprodukter

För export av mjölkprodukter har Sverige överenskommit om ett exportintyg med Sydafrika.

Fiskprodukter

För import av produkter från saltvattensfisk ansvarar National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) i Sydafrika. Importören ska vara registrerad för import i Sydafrika.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Sydafrika kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet. 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-01-31