Offentliga kök - coronavirus

Här finns frågor och svar om coronapandemin för dig som arbetar med måltider i vård, skola och omsorg.

Kökens ordinarie hygienrutiner inklusive handtvätt är tillräckliga för att undvika smittspridning även av coronavirus. Det finns i nuläget inget som tyder på att coronaviruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Verksamheter bör organisera serveringen så att trängsel inte uppstår och matgästerna kan hålla avstånd till varandra.

Ska vi vara extra noggranna med att rengöra och desinficera köket / restaurangen i dessa coronatider?

Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?

Vanliga rutiner gäller. Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via mag-tarmkanalen.

Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via mag-tarmkanalen.

Är man sjuk bör man inte jobba. Om ert livsmedelsföretag har en medarbetare som har blivit sjuk -  följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan äldre på äldreboenden äta i matsalen och ta mat själva?

Ja, det är trängsel mellan människor vid måltiden och inte själva maten som kan innebära risk för smitta med coronavirus. Om verksamheten kan förhindra att det blir trängsel och det finns möjlighet till god handhygien går det bra att de äldre tar mat själva från karotter eller buffé.

I köket räcker det att följa vanliga hygienrutiner, både när det gäller hanteringen av mat och när det gäller rengöring av porslin, redskap och kantiner. Det gäller även matvagnar som transporterar mat mellan avdelningar.

Folkhälsomyndigheten anger att nära kontakt mellan människor ökar risken för smittspridning och råder till att begränsa trängsel och att göra det möjligt för människor att hålla avstånd till varandra. Äldreboenden behöver därför bedöma hur de kan begränsa smittorisken vid de gemensamma måltiderna och aktiviteterna. I och med att de boende inte tillåts ta emot besök så kan en god och trevlig måltid vara en betydelsefull guldkant i vardagen.

Kan barn ta mat själva i förskolan och skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

  • besökaren endast får äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.
  • stående servering vid barer inte är tillåtet.

Vem kontrollerar att restauranger, skolor och förskolor följer föreskriften om att undvika trängsel i samband med måltider?

Gäller maxgränsen på 50 personer även skolrestauranger?

Förbudet om allmänna sammankomster gäller inte skolan eller förskolan. Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor kan det vara lämpligt att, i samverkan med måltidsverksamheten, organisera serveringen på ett sätt som gör att färre barn och elever äter samtidigt.

Lösningar kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Diskutera vilka lösningar som kan fungera för er utifrån era lokala förutsättningar. Det är viktigt att eleverna äter skolmaten för att orka med skoldagen. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

  • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum och lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap
  • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller sent på dagen, men i detta läge kan det vara en del av lösningen
  • låta representanter från en grupp av elever hämta mat
  • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta.

För arrangemang som inte omfattas av förbudet, till exempel skolan, kommer Folkhälsomyndigheten att utarbeta generella rekommendationer. Livsmedelsverket uppdaterar informationen allteftersom Folkhälsomyndigheten kommer med ytterligare stöd.

Har elever rätt till skolmåltider vid undervisning på distans?

Vilka regler gäller om skolmåltiden serveras som hämtmat till eleverna?

Följ Måltidsbloggen

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2020-05-14