Företag - coronavirus

Kvinna håller i plåt med broccoli i restaurangkök

Här finns svar på vanliga frågor från företag om coronavirus. Vi uppdaterar informationen när det kommer ny kunskap och nya rekommendationer

Kan jag hålla min bufféservering öppen?

Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och andra regler om restriktioner från Folkhälsomyndigheten, samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Vem kontrollerar att restauranger följer den restauranglag som trädde i kraft den 1 juli?

Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Är man sjuk bör man inte jobba. Om ert livsmedelsföretag har en medarbetare som har blivit sjuk -  följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ska vi vara extra noggranna med att rengöra och desinficera köket / restaurangen i dessa coronatider?

Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?

Vanliga rutiner gäller. Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Jag vill förändra verksamheten i mitt företag till följd av coronakrisen – hur gör jag?

Corona innebär en ny och oförutsägbar situation för många företag. Då kan det uppstå nya idéer och möjligheter att göra anpassningar i sitt företag. Det kan till exempel vara att tillverka matlådor för avhämtning eller att leverera matkassar eller färdig mat hem till kunder.

En ny verksamhet kan innebära nya risker i livsmedelshanteringen. Därför är det viktigt att du som företagare har koll på riskerna och vet hur de ska hanteras.

Du som har ett företag som är registrerat eller godkänt för livsmedelsverksamhet ska anmäla om du gör förändringar. För de flesta företag som säljer mat direkt till konsument är det din kommun som är din kontrollmyndighet och som du ska anmäla förändringar till. När du anmäler en förändring av din verksamhet kan du även få visst stöd i vad som är viktigt att tänka på och var du kan hitta mer information.

Måste jag ta emot besök från livsmedelsinspektörer om jag är orolig för smittspridning?

Precis som när det gäller all annan verksamhet i samhället så omprioriterar nu de flesta kontrollmyndigheter, kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket sin verksamhet. Livsmedelsverket har gått ut med följande råd då det gäller kontroll i coronavirustider:

 • Ingen kontroll ska ske på särskilda boenden om besöksförbud råder.
 • Om någon i personalen tillhör en riskgrupp bör kontrollmyndigheten anpassa kontrollen till det. Meddela gärna din myndighet om du eller någon i din personal tillhör en riskgrupp.
 • Viss kontroll kan genomföras på distans, t ex via Skype, Facetime, Zoom, telefon eller liknande. Myndigheten avgör när detta görs.
 • Livsmedelsverket rekommenderar att kontrollpersonal ska tänka på att respektera avstånd, vara extra noga med hygien och skyddskläder, inte jobba om man har symtom på sjukdom och följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
 • Om det finns misstanke om matförgiftningar, stora brister i hanteringen eller misstanke om att konsumenter blir lurade ska kontroll genomföras som vanligt.
 • Kontroll av e-handel bör inriktas på oseriös handel med livsmedel såsom kosttillskott och liknande som otillåtet påstås kunna bota/skydda mot sjukdomar som exempelvis Covid-19.

Får livsmedelsföretag som säljer färdigförpackade livsmedel till konsument frysa in förpackningarna för att sälja eller servera vid ett senare tillfälle?

Ja, det är tillåtet om det görs på rätt sätt. Ett företag får frysa in livsmedel förutsatt att livsmedlet inte påverkas negativt. Hållbarhetsdatumet ska anpassas efter den typ av livsmedel, infrysningsmetod och förpackningsmaterial som används. Förpackningarna ska också märkas rätt så att konsumenten inte vilseleds.

Det här gäller för livsmedel märkta med ”bäst-före-dag"

 • Det bäst-före datum som gällde för livsmedlet som kylvara får inte flyttas fram, skymmas eller tas bort.
 • Ny märkning med ett bäst-före-datum anpassat till fryst förvaring ska läggas till.
 • Ny märkning med förvaringsanvisning för det frysta livsmedlet ska läggas till.
 • Om livsmedlet fryses in nära hållbarhetstidens utgång ska det dessutom märkas med en anvisning om att livsmedlet bör tillagas omedelbart efter upptining.
 • Fryst kött, frysta köttberedningar (till exempel stekfärdiga hamburgare eller marinerat kött) och frysta obearbetade fiskeriprodukter ska även märkas med nedfrysningsdatum. Det är tillåtet, men inte ett krav, att ha nedfrysningsdatum även på andra livsmedel.
 • Om produkten ska släppas ut på marknaden som djupfryst gäller dessutom krav på infrysning och märkning enligt Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2006:12.

Det här gäller för livsmedel märkta med ”sista-förbrukningsdag”

Är det tillåtet att köra ut kall mat utan kylbil?

Det går bra att transportera kylvaror kortare sträckor även utan kylbil med aktiv kyla.

Många äldre och personer i riskgrupper har svårt att handla själva just nu och är beroende av att få maten transporterad till sig. Samtidigt kan det vara svårt för företag att skaffa kylda transporter just nu. Men en kortare transport av mat i bil utan aktiv kyla äventyrar normalt sett inte livsmedelssäkerheten.

Använd gärna kylboxar och kylklampar som kan fungera bra för att hålla tillräckligt låg temperatur på maten kortare stunder. Tänk också på att packa kall mat tillsammans med kall mat, så håller den låg temperatur lite bättre.

Som livsmedelsföretagare har du alltid ansvaret för att maten du levererar är säker.

Prenumerera på våra nyheter för företagare

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2021-05-11