Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

Avgifter 

Betalningsrutiner

Livsmedelsverket har beslutat att ändra sina betalningsrutiner i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Från måndag 21 oktober 2019 upphör krav på förskottsbetalning alternativt bankgaranti för avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Kontrollavgiften kommer att faktureras betalningsansvarigt företag i efterhand.

Senast granskad 2019-10-15