Aktiviteter Gränskontroll 2018-2021

Gränskontroll

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Importör/lastansvarig har förståelse för kontrollsystemet och regelsystemet. Intressenter har vid import förståelse och förtroende för systemet.

Indikatorer:

 • Kundundersökning för kontrollen vartannat år i samband med kontrollen (Nöjd Kund Index, NKI), SJV
 • Officiella veterinärens upplevelse av företagens förståelse för kontrollsystemet.(Efter kontroll sker skattning av företagets medvetenhet, följs kontinuerligt), JV

Åtgärder:

 • Informationsinsatser

Aktiviteter:

 • Uppdatera information om regelverk/ ha tydlig information på webbsidan (JV, Löpande)
 • Uppdatera information om regelverk på hemsidan (SLV, SJV löpande)

Mål: Samverka för att säkerställa att alla sändningar som är föremål för gränskontroll upptäcks.

Indikatorer

 • Andel personal som gått relevanta BTSF-kurser, anges inom respektive kategori för import- (levande djur, animaliska- och vegetabiliska produkter) samt Traces. Statistik hämtas från SJV. Samtliga nyanställda ska ha gått kursen BTSF-import och/eller Traces inom 2år.
 • Resultat från verifiering (Djurkontrollenheten, SJV övervakade kontroller av officiella veterinärer)

Åtgärder

 • Utbildningsinsats för gränskontrollpersonal
 • Uppdatering av kontrollvägledningar
 • Santé- arbete med nya kontrollförordningen
 • Samverkansforum

Aktiviteter (nationella/regional/lokal)

 • Uppdatera information om regelverk på webbsida och i offvet (SJV, löpande)
 • Ta fram intern rutin för ansvar och uppdatering för Offvet-sidor (SJV, 2019-2020)
 • Uppdatera kontrollvägledning som rör officiella veterinärer (SJV, årligen)
 • Uppdatera kontrollvägledning om gränskontroll (SJV, årligen)
 • Avstämningsmöten med gränskontrollveterinärer (SJV, löpande)
 • Delta i samverkansforum, 3-4 möten/år (SJV, SLV & Tullverket)
 • All personal ska ha genomgått BTSF-kurs (Alla, löpande, vid behov)
 • Verifiering av kvaliteten i kontrollen "kontroll av kontrollen", löpande: Samtrimning, Övervakningskontroll/skuggkontroll, Dokumentationskontroller
Senast granskad 2018-08-30