Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Kronfågel Harlösa


Anläggningsnummer

6466

Postadress

Industrivägen 10, 241 65 HARLÖSA

Kommun

ESLÖV

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MM MSM

Övrig verksamhet

II-CP

Djurslag

A

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket