SFS 2006:1166

Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

I Regeringskansliets rättsdatabas finns mer information om till exempel beslutade ändringar och konsoliderade versioner.

Senast granskad 2021-03-23