Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

NSH AB


Anläggningsnummer

6374

Postadress

c/o Närkes Slakteri Häststyckning AB, Attersta 426, 705 94 ÖREBRO

Kommun

STOCKHOLM

Län

STOCKHOLM

Kategori

MP

Övrig verksamhet

I-CP

Djurslag

B S

Kontrollerande myndighet

Kommunen