Mat- och dricksvattenberedskap- coronavirus

Matberedskap och corona

Det finns ingen livsmedelsbrist i Sverige. Även om enskilda varor tillfälligt kan vara slut så fylls varor på efter hand eller kan ersättas av andra alternativ. Butikers lager är inte anpassade för en oväntad efterfrågan av enskilda varor, därför kan det tillfälligt bli tomt när många väljer att köpa samma sak eller göra större inköp än vad de brukar.

Transport av livsmedel in och ut ur Sverige påverkas inte av att några länder har stängt sina gränser för människor. Inte heller EU:s beslut om stängda gränser innebär begränsningar för livsmedelsförsörjningen. Dricksvattenproduktionen påverkas inte i nuläget.

Livsmedelsverkets bedömning grundar sig på regelbunden dialog med berörda aktörer inom dagligvaruhandeln och bland dricksvattenproducenter. Livsmedelsverket gör löpande beskrivningar och bedömningar av situationen och lämnar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Livsmedelskedjan är beroende av att bland annat el, vatten, IT och transporter fungerar. Sverige köper i första hand livsmedel från länder i nordeuropa.

Förbered för oväntade situationer

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2020-05-14